Download onze algemene voorwaarden en informatie als PDF.

Bij het tekenen van een offerte, gaat de opdrachtgever akkoord met de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden & Informatie

 1. De Zeemeerminnen hebben een speelruimte nodig van tenminste 2m x 3m.
 2. Het is aan te raden om de kinderen op de grond voor de Zeemeerminnen te laten zitten, en daarachter eventueel banken of stoelen te plaatsen voor volwassenen.
 3. In verband met kostuums is het belangrijk dat de Zeemeerminnen al klaar zitten wanneer het publiek binnenkomt. Is dit niet mogelijk dan dient de opdrachtgever dit tijdig door te geven aan de Zeemeerminnen, zodat zij hier rekening mee houden.
 4. De Zeemeerminnen zingen – tenzij anders afgesproken – onversterkt. Daarbij wordt uitgegaan van een bereik tot ongeveer 50 personen bij een voorstelling buiten, en 80 personen bij een voorstelling binnen, waarbij er geen concurrerend geluid is.
 5. De opdrachtgever zorgt voor 2 parkeerplekken in de buurt van de locatie van het optreden of voor uitrij-kaarten voor een parking in de nabijheid van de locatie van het optreden.
 6. De Zeemeerminnen arriveren 90 tot 60 minuten van tevoren voor voorbereiding en soundcheck.
 7. Wanneer de locatie van het optreden buiten is, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de locatie overdekt is.
 8. De opdrachtgever zorgt voor voldoende stroom op de locatie, zodat alle apparatuur aangesloten kan worden.
 9. Er dient een warme kleedruimte aanwezig te zijn met zit-mogelijkheid voor alle Zeemeerminnen en met voorkeur een spiegel, welke op slot kan wanneer de Zeemeerminnen hier niet in aanwezig zijn.
 10. Na elke voorstelling hebben de Zeemeerminnen recht op een pauze van ten minste 15 minuten.
 11. Wanneer het optreden onverhoopt geannuleerd wordt vanuit de kant van de opdrachtgever, zijn de Zeemeerminnen genoodzaakt een percentage van het te factureren bedrag in rekening te brengen. Bij opzegging 15 dagen of korter voorafgaand aan het optreden: 75%, bij opzegging tussen 16 en 30 dagen voorafgaand aan het optreden: 50%,  bij opzegging tussen 31 en 90 dagen voorafgaand aan het optreden: 25% en bij opzegging langer dan 90 dagen voorafgaand aan het optreden: 10%.
 12. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het optreden en dient deze uiterlijk 14 dagen na ontvangst voldaan te hebben.
 13. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de opdrachtgever, wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven en zijn de bijkomende kosten voor de opdrachtgever.
 14. Na het tekenen van de offerte, is de afspraak definitief.
 15. In het geval van overmacht hebben de Zeemeerminnen het recht om het optreden te annuleren.
 16. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.